woensdag 22 november 2017

ANBI informatie

Contactgegevens
Streekomroep START
Herenhof 9, 6162EB Geleen
Postbus 114, 6160 AC Geleen

T 0464747555
E redactie@streekomroepstart.nl
W www.streekomroepstart.nl

RSIN 810264262
KvK-nummer 14069893
BTW-nummer NL 81 02 64 262 B 01
Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur bestaat uit de volgende personen en functies:
• De heer R.W.H.J. van Hommelen, voorzitter
• De heer H.J.M. Lamers, secretaris
• De heer H.J.H.A. Martens, penningmeester
• De heer F.E.G.M. Ivens, bestuurslid
• De heer F.H.M. Engelen, bestuurslid

De bestuurders van de stichting ontvangen geen bezoldiging.
In artikel 6 van de statuten is vastgelegd dat het bestuur uit tenminste drie personen moet bestaan. Dit zijn een voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij vormen het Dagelijks Berstuur. Aanvullend hierop kan het bestuur leden benoemen.

Vrijwilligers
Start is een vrijwilligersorganisatie. Ondersteuning vindt plaats door het op bescheiden wijze inkopen van diensten van derden. Onze vrijwilligers ontvangen voor hun inzet geen financiële beloning.

Doelstelling
De doelstelling van Streekomroep Start is volgens artikel 3 van de statuten als volgt:
•    het uitzenden van omroepprogramma’s bestemd voor de gemeente Sittard-Geleen en de gemeente Beek.
•    een omroepprogramma te verzorgen dat tegemoet komt aan de in deze gemeenten levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en sportieve behoeften.
Het Programma Bepalend Orgaan (PBO) ziet op naleving hiervan toe.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
•    haar zendtijd te gebruiken voor een programma dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeenten;
•    het exploiteren en beheren van roerende en onroerende zaken, dienstbaar aan het samenstellen en uitzenden van radio- en televisieprogramma’s;
•    alle andere wettige middelen welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn. Hierop van toepassing zijn: donaties, subsidies, reclame inkomsten, schenkingen en overige baten.

Beleidsplan
Voor zover nog toe te passen in een tijd van grote veranderingen, volgt het bestuur dat op 1 februari 2015 is aangetreden het beleidsplan 2014-2017 (dit is te downloaden) In dit beleidsplan wordt ingegaan op de missie, visie en strategie van Start, de programma’s en de financiële stand van zaken voor de komende jaren. Om de continuïteit van de omroep niet in gevaar te laten komen, heeft het huidige bestuur andere keuzes moeten maken. Deze beslissingen hebben ertoe geleid dat de zowel de organisatorische als de financiële resultaten in 2015 en 2016 verbeterd zijn.
Met de Lokale Omroep Stein (LOS) wordt samengewerkt om uiteindelijk te fuseren tot een nieuwe omroep voor de Westelijke Mijnstreek in de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein. De doelstelling is dat dit op 1 januari 2020 geëffectueerd is.

Hoofdlijnen
Samen    Wij kunnen dit niet alleen, wij kunnen dit alleen samen. Wij werken in teams en wij helpen elkaar. Wij komen afspraken na en hebben begrip voor elkaar
Toekomstgericht    Wij denken positief en kijken vooruit. Wij bieden ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Wij denken in de maat van Start, maar durven wel te dromen.
Aantrekkelijk    Wij maken mooie programma’s. Wij streven naar een hoge kwaliteit, zowel journalistiek als technisch. Mensen kennen ons en weten ons te vinden. Wij werken graag voor Start en Start ondersteunt ons bij dit werk. Wij zijn collegiaal, vriendelijk en behulpzaam. Wij behandelen mensen met respect.
Realistisch    Wij hebben begrip voor genomen besluiten. Niet alles kan, niet alles mag. Wij zetten stap voor stap.
Trots    Wij zijn trots op Start, op onze collega’s, op onze programma’s en stralen dit ook uit.

Activiteiten
Dagelijks worden radio- en TV uitzendingen verzorgd. Via de kabelkrant wordt op werkdagen het streekgebonden nieuws geactualiseerd uitgezonden. Het is mogelijk om via radio, TV of website tegen betaling commercials te laten uitzenden. De inkomsten worden gebruikt om onze doelstellingen te realiseren.

 

Start Jaarrekening 2016

Start Jaarverslag 2016

2017 copyright Streekomroep START Streekomroep START